Slovenská asociácia jogy

Poslanie SAJ je  podporiť prostredníctvom svojich členských organizácií rozvoj psychofyzickej kultúry ľudí a starostlivosť o fyzické, psychické a sociálne zdravie cez jogový tréning.

 

Aktuality

  • 45. konferencia Európskej únie jogy v Zinale (CH) (https://www.europeanyoga.org/congress/en/), 19.-24. august 2018.  Téma: ÉKATA- unity in diversity. Účastníci z radov členov členských organizácií SAJ budú mať zľavu  na vložnom  ak nás bude viac ako 10. Informácie: spjke@netkosice.sk
  • Medzinárodný deň jogy - 21.6.207. Členovia SAJ uskutočnia rad akcií pri tejto príležitosti v Bratislave, v Košiciach a ďalších mestách. Výsledok je na www.denjogy.sk..
    30.06.2016

Slovenská asociácia jogy

Poslanie SAJ je  podporiť prostredníctvom svojich členských organizácií rozvoj psychofyzickej kultúry ľudí a starostlivosť o fyzické, psychické a sociálne zdravie cez jogový tréning.